Sme Simple 9

Od roku 2010 sme organizovali squashové turnaje hráčov, ktorí nie su registrovanú v SSQA. V roku 2013 sme sa posunuli ďalej, organizujeme online športovú ligu a stali sme sa distribútorom pre športové produkty Dunlop Sport so zameraním na tenis, squash a bedminton.

V roku 2015 sme portfólio služieb rozšírili o prekladateľskú činnosť.

Čomu sa venujeme

Sport-Liga

Stránka Sport-liga ponúka amatérom aj profesionálnym hráčom možnosť hrávať s hráčmi rovnakej úrovne v dlhodobých súťažiach v športoch a v mestách podľa vlastného výberu.

Ísť na stránku

Škola squashu

V spolupráci s Ing. Ľubomír Budinský - PRO FORM podporujeme školu squashu.

Ísť na stránku

Preklady

Poskytujeme prekladateľské služby z a do anglichého jazyka.

Preklady

vyše 180

aktívnych hráčov

10

rokov súťaženia

v 3

mestách v SR

3

rôzne športy

Preklady z/do anglického jazyka

Poskytujeme preklad neúradných prekladov - bežné texty alebo informatívne preklady, ako aj preklady odborných textov – textov, ktoré obsahujú špecifické termíny používané v konkrétnej oblasti. Neposkytujeme úradné preklady. Cenovú ponuku si môžete vyžiadať na spanik@simple9.sk.

Preklad životopisu, motivačného listu, abstraktu, manuálov, webstránok.

Preklad jedálnych lístkov, marketingových materiálov.

Preklad vedeckých clánkov, publikácií, technické texty.

Normostrana – štandardizovaná strana používaná na výpočet ceny prekladu, predstavuje 1 800 znakov (vrátane medzier).

Referenčné texty – preklady podobných odborných textov, ktoré prekladateľ používa pri preklade odbornej terminológie.

Náš Team

Oliver Špánik

Konateľ

Jakub Budinský

Konateľ

Kontakt

Telefón

+421-948-811-363

+421-911-735-754

Email

spanik@simple9.sk

budinsky@simple9.sk

Adresa

Simple 9, s.r.o.

Martinengova 6, 811 02, Bratislava